Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  ircd
Resultados 11 - 20 de 57  (0,130 segundos)

Salas de chat Ircd

Categoría:  Computers  >  Software  >  Servers  >  Ircd
 


#ircd freenode

Sala de chat - 5 visitantes - hace 53 minutos - tema actual: A channel for discussion about IRC daemons | http://www.jwz.org/doc/censorzilla.html
Categoría: Salas de chat Ircd

irchelp IRCGate.it

Sala de chat - 7 visitantes - hace 45 minutos - tema actual: Canale di supporto di IRCGate.it - Esponi la domanda nel canale e attendi la risposta di un operatore. Non aiutiamo riguardo Bot, Bnc, IRCd o altri Network. - No Parking - No Query OP - Richiesta Bot: http://www.ircgate.it/richiesta_bot.html - Richiesta Helper: http://www.ircgate.it/richiesta_irchelp.html
Categoría: Salas de chat IRC

ChanServ Kahkaha.Gen.Tr

Sala de chat - 5 visitantes - tema actual: Kahkaha.Gen.Tr #Chanserv kanalýna Hoþ geldiniz. Kanallarla ilgili þikayet / istek ve öneride bulunabilmek için kanal operatörlerinin (@/&) voice (+) vermesini bekleyiniz.. Nick ile ilgili sorunlarýnýz için #NickServ , IRCD komut yardýmý için #YARDIM kanalýndan yardým alabilirsiniz.

helpegitim Sohbet.net

Sala de chat - 13 visitantes - hace 39 minutos - tema actual: IRCd/Services komutlarý hakkýnda bireysel eðitim alýp "Helper" olmak isteyen kullanýcýlarýmýz; #HelpEgitim kanalýndaki eðitim görevlileri ile görüþebilirler. HelpEgitim botu üzerinde soru çözümü yaparak kendinizi geliþtirebilir, kalýcý bilgi kazanabilirsiniz. help.sohbet.net


IRCd Sohbet.net

Sala de chat - 2 visitantes - hace 39 minutos - tema actual: Sohbet.Net #Help Departmaný Komut Çalýþma Ofisi.
Categoría: Salas de chat Ircd

OperHelp Sohbet.net

Sala de chat - 9 visitantes - hace 39 minutos - tema actual: Sohbet.NET Resmi oper yardým kanalýna hoþgeldiniz. Kanalýmýzda sadece nick/kanal/þifre/sistem hatalarý vb. sorunlarýnýz hakkýnda yardým verilmekte olup, yardým görevlilerinin size voice(+) vermelerini bekleyiniz. IRCd/Services problemleriniz için lütfen #HELP kanalýný kullanýnýz.

chanserv Geveze

Sala de chat - 8 visitantes - hace 46 minutos - tema actual: Geveze.Org #Chanserv kanalýna Hoþ geldiniz. Kanallarla ilgili þikayet / istek ve öneride bulunabilmek için kanal operatörlerinin (@/&) voice (+) vermesini bekleyiniz.. Nick ile ilgili sorunlarýnýz için #Nickserv , IRCD komut yardýmý için #Help kanalýndan yardým alabilirsiniz.

irchelp Azzurra

Sala de chat - 4 visitantes - hace 51 minutos - tema actual: =A= Canale di aiuto su Azzurra e IRC =A= NON aiutiamo su Script,Shell,Bot,BNC,IRCd,Fserv,DCC,altri Network =A= Siete pregati di porre le domande in canale =A= Regolamento: http://www.azzurra.org/irchelp.php?mod=regolamento =A= INDIRIZZO nex6.azzurra.org (ipv6): 2001:41d0:8:2c41::1 6666 no ssl +6697 ssl
Categoría: Salas de chat IRC

IRCd SwiftIRC

Sala de chat - 6 visitantes - hace 38 minutos - tema actual: [Services Online] https://www.unrealircd.org/
Categoría: Salas de chat Ircd

YARDIM Kahkaha.Gen.Tr

Sala de chat - 5 visitantes - tema actual: Kahkaha.Gen.Tr resmi komut yardým kanalýdýr. Yalnýzca IRCd/Services ile ilgili destek verilmektedir. Kanal yetkilisinin (@) size söz hakký (+) vermesini bekleyip, sorununuzu net bir þekilde yöneltiniz, gerekli yanýtý aldýktan sonra, lütfen kanalda bekleme yapmayýnýz.

daemons (3)   daemon (21)   servers (267)   nginx (5)  <   1    2    3    4    5    6    >   
 


Directorio de chat:    Servers Chat    Apache Chat    Bind Chat    Cygwin Chat    Djbdns Chat    Dovecot Chat    Elasticsearch Chat    FreeRADIUS Chat    FreeRDP Chat    Ftpd Chat    httpd Chat    Jboss Chat    Nginx Chat    OpenLDAP Chat    Opensmtpd Chat    Postfix Chat    . . .