Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  ircd
Resultados 11 - 20 de 53  (0,080 segundos)

Salas de chat Ircd

Categoría:  Computers  >  Software  >  Servers  >  Ircd
 


helpegitim Sohbet.net

Sala de chat - 9 visitantes - hace 56 minutos - tema actual: IRCd/Services komutlarý hakkýnda bireysel eðitim alýp "Helper" olmak isteyen kullanýcýlarýmýz; #HelpEgitim kanalýndaki eðitim görevlileri ile görüþebilirler. HelpEgitim botu üzerinde soru çözümü yaparak kendinizi geliþtirebilir, kalýcý bilgi kazanabilirsiniz. help.sohbet.net

help TRSohbet

Sala de chat - 5 visitantes - hace 55 minutos - tema actual: TRsohbet.com resmi komut yardým kanalýdýr. Yalnýzca IRCd/Services ve Unreal3.2.8.1.Sao ile ilgili destek verilmektedir.Kanal yetkilisinin (@) size söz hakký (+) vermesini bekleyip, sorununuzu net bir þekilde yöneltiniz, gerekli yanýtý aldýktan sonra, Lütfen kanalda bekleme yapmayýnýz.

OperHelp Sohbet.net

Sala de chat - 6 visitantes - hace 56 minutos - tema actual: Sohbet.NET Resmi oper yardým kanalýna hoþgeldiniz. Kanalýmýzda sadece nick/kanal/þifre/sistem hatalarý vb. sorunlarýnýz hakkýnda yardým verilmekte olup, yardým görevlilerinin size voice(+) vermelerini bekleyiniz. IRCd/Services problemleriniz için lütfen #Help kanalýný kullanýnýz.

chanserv Geveze

Sala de chat - 8 visitantes - hace 64 minutos - tema actual: Geveze.Org #Chanserv kanalýna Hoþ geldiniz. Kanallarla ilgili þikayet / istek ve öneride bulunabilmek için kanal operatörlerinin (@/&) voice (+) vermesini bekleyiniz.. Nick ile ilgili sorunlarýnýz için #Nickserv , IRCD komut yardýmý için #Help kanalýndan yardým alabilirsiniz.


izmir@ Geveze

Sala de chat - 5 visitantes - hace 64 minutos - tema actual: Sorun ve Þikayetleriniz için lütfen kanal yetkililerinin size ( + ) vermesini bekleyiniz. Kline/Line problemleriniz için #Operhelp - IRCd/Services problemleriniz için #Help Chanserv Problemleriniz için #Chanserv - Nickserv problemleriniz için #Nickserv kanallarini kullanabilirsiniz.
Categoría: Salas de chat Izmir

irchelp Azzurra

Sala de chat - 3 visitantes - hace 69 minutos - tema actual: =A= Canale di aiuto su Azzurra e IRC =A= NON aiutiamo su Script,Shell,Bot,BNC,IRCd,Fserv,DCC,altri Network =A= Siete pregati di porre le domande in canale =A= Regolamento: http://www.azzurra.org/irchelp.php?mod=regolamento =A= INDIRIZZO nex6.azzurra.org (ipv6): 2001:41d0:8:2c41::1 6666 no ssl +6697 ssl
Categoría: Salas de chat IRC

IRCd SwiftIRC

Sala de chat - 5 visitantes - hace 56 minutos - tema actual: [Services Online] https://www.unrealircd.org/
Categoría: Salas de chat Ircd

Operhelp Geveze.Net

Sala de chat - 2 visitantes - hace 64 minutos - tema actual: 'Geveze.Net Resmi oper ve Help yardým kanalýna hoþgeldiniz. Kanalýmýzda sadece IRCd/Services/nick/kanal/þifre/sistem hatalarý vb. sorunlarýnýz hakkýnda yardým verilmekte olup, yardým görevlilerinin size voice(+) vermelerini bekleyiniz. Kanalda Gereksiz Bekleme Yapmayýnýz.'

OperHelp SiberChat.Org

Sala de chat - 8 visitantes - hace 57 minutos - tema actual: SiberChat.ORG Sunucusu Resmi Yardým Kanalýna Hoþ Geldiniz.Kline/Gline/ZLined Hakkýnda Yardým Verilmektedir.. Kanal Operatörlerin Size Voice (+v) Vermesini Bekleyiniz. IRCd/Services (NickServ/ChanServ/Memoserv)Sorunlarýnýz için #HeLp Sunucu Öneri/Þikayet için #Yönetim

YARDIM Kahkaha.Gen.Tr

Sala de chat - 7 visitantes - hace 61 minutos - tema actual: Kahkaha.Gen.Tr resmi komut yardým kanalýdýr. Yalnýzca IRCd/Services ile ilgili destek verilmektedir. Kanal yetkilisinin (@) size söz hakký (+) vermesini bekleyip, sorununuzu net bir þekilde yöneltiniz, gerekli yanýtý aldýktan sonra, lütfen kanalda bekleme yapmayýnýz.

server (1136)   bind (5)   daemon (23)   freerdp (1)  <   1    2    3    4    5    6    >   
 


Directorio de chat:    Servers Chat    Apache Chat    Bind Chat    Cygwin Chat    Djbdns Chat    Dovecot Chat    Elasticsearch Chat    FreeRADIUS Chat    FreeRDP Chat    Ftpd Chat    httpd Chat    Jboss Chat    Nginx Chat    OpenLDAP Chat    Opensmtpd Chat    Postfix Chat    . . .