Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  korn shell
Resultados 1 - 2 de 2  (0,038 segundos)*

Salas de chat Korn Shell

Categoría:  Computers  >  Software  >  Command Line  >  Korn Shell
 

ksh freenode

Sala de chat - 23 visitantes - hace 153 minutos - tema actual: Korn Shell | Info/Links: https://www.mirbsd.org/ksh-chan.htm | Original (AT&T) ksh: http://www.kornshell.com/ - latest: ksh93u+ (2012-08-01) stable, ksh93v- (2014-09-29) beta, active fork at https://github.com/att/ast | mksh (pdksh successor): http://mirbsd.de/mksh - latest: R56c (2018-01-14) bugfix | mksh-win32 Beta 14 (2013-06-29) | pastebin http://ix.io/ or http://sprunge.us/
Categoría: Salas de chat Korn Shell

zsh (6)   ssh (21)   command line (14)   shells (48)   bash (49)   shell (105)  

 


Directorio de chat:    Command Line Chat    awk Chat    Bash Chat    OpenSSH Chat    Putty Chat    RSH Chat    sed Chat    SSH Chat    Telnet Chat    ZSH Chat    . . .