Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  yerevan
Resultados 1 - 2 de 2  (0,070 segundos)

Salas de chat Yerevan

Categoría:  International  >  Asia  >  Armenia  >  Yerevan
 


yerevan Rizon

Sala de chat - 7 visitantes - hace 145 minutos - tema actual: ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ #Yerevan Հարգելի այցելուներ, այստեղ կարող եք զրուցել, խաղալ վիկտորինա և պարզապես հաճելի ժամանակ անցկացնել: Տարբեր խաղերի համար այցելեք #Yerevangames
Categoría: Salas de chat Yerevan

yerevan LibraIRC

Sala de chat - 2 visitantes - hace 134 minutos - tema actual: !!#Yerevan!!Bari Galust #Yerevan! Xndrvum e hargel orenqner ev maxtum enk urax jamanc | | Welcome To #Yerevan! Please observe the following rules and enjoy u stay!!#YEREVAN!!
Categoría: Salas de chat Yerevan

armenia (10)   erebuni (1)   kapan (1)  Salas de chat Armenia

ARMENIA LibraIRC

Sala de chat - 2 visitantes - hace 134 minutos - tema actual: armenijan#Armenia Enjoy Your Stay , Chat & Be Nice Note: Flooding, Abusing, Sexual Chat Are Not Allowed In the Channel ThankYou!$$$armenijan
Categoría: Salas de chat Armenia

Suna.Armenia Rizon

Sala de chat - 7 visitantes - hace 145 minutos - tema actual: Welcome to Armenia(Artsakh) CP and Dictator of Armenia - Kamandir
Categoría: Salas de chat Sun Armenia

armenia DALnet

Sala de chat - 4 visitantes - hace 145 minutos - tema actual: ______ Welcome to Armenia ______
Categoría: Salas de chat Armenia

inferna.armenia Rizon

Sala de chat - 5 visitantes - hace 145 minutos - tema actual: Hail Armenia
Categoría: Salas de chat Armenia

armenian Rizon

Sala de chat - 4 visitantes - hace 145 minutos - tema actual: Բարի Գալուստ #Հայերեն (use charset UTF-8) | #Armenian is a channel where members can learn, study, and practice the Armenian language with natives and beginner to proficient learners. | https://hy.wiktionary.org | http://translit.net/am | Armenian keyboard instructions: https://hy.wikibooks.org/wiki/Ինչպես_գրել_հայերեն | Social channel: #armenia
Categoría: Salas de chat Armenia

sub.armenia Rizon

Sala de chat - 3 visitantes - hace 145 minutos - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Armenia

testura.armenia Rizon

Sala de chat - 2 visitantes - hace 145 minutos - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Armenia

sysarmy freenode

Sala de chat - 60 visitantes - hace 145 minutos - tema actual: #AdminBirras :: Thursday, Feb 08 at 20:00 :: Bellagamba, Armenia 1242, Buenos Aires || #damesudo http://sysar.my/sudo || Código de conducta: http://sysarmy.com.ar/CoC.html || http://ircstats.sysarmy.com.ar
Categoría: Salas de chat Army

vendetta.test Rizon

Sala de chat - 6 visitantes - hace 145 minutos - tema actual: Mission delete Albania Montenegro Georgia Bangladesh /// ally members: Macedonia,Armenia,Namibia,Bulgaria,Ireland

Armenia Coldfront

Sala de chat - 1 visitantes - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Armenia


asia (32)   asian (9)   asean (1)